ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: 25410-91510          E-MAIL: info@kottakis.gr
Εγκαταστάσεις - Παραδοσιακά Κάγκελα και Επεξεργασία σιδήρου - παραδοσιακά κάγκελα μπαλκονιού, καγκελόπορτες, λόγχες σιδήρου, κουκουνάρες, σκαλιστά για κάγκελα

Logistics Αποθήκευση

Η Έδρα της Εταιρίας είναι στη Διομήδεια  Ξάνθης . Εκεί βρίσκονται οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, που αποτελούνται από βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες και γραφεία επιφάνειας 5000m2, σε οικόπεδο 20 στρεμμάτων. Συνολικά για την εταιρία η τρέχουσα αξία κτήσης των περιουσιακών στοιχείων της είναι  4.350.000,00 €.

Ο Μηχανολογικός Εξοπλησμός της εταιρίας μας ανέρχεται στο ποσό των 3.250.000,00  περίπου.